Minh Hung Group

527-529 Bình Thới, Phường 10, Quận 11,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 (8) 3858 5858

Fax: +84 (8) 3858 8849

Email: mhg@minhhung.vn

Gởi mail cho chúng tôi